“ …hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz…”

Turpost yalnız Türkiye ve Katar Ucak Kargo, Konteyner Tasimaciligi ve diger Katar kargolari ile degil aynı zamanda müşterilerinin isteklerine göre tüm destinasyonlarda ulaşımı yapılacak kargoları için de bir köprü vazifesi taşımaktadır.

Bu amaçla 2014 yılında Hava-Kargo Taşımacılığı ile faaliyetine başlamış ve kuruluşunun üzerinden bir yıl gectikten sonra büyümesini sermaye arttırımı ile kanıtlamıştır.

Müşteri memnuniyeti ilkesinin gerekleri doğrultusunda hizmetlerinin sınırını müşterilerinin lehine sürekli geliştiren Turpost kısa zamanda gümrükleme, deniz taşımacılığı, komple taşımacılık ve kara nakliyesini de bünyesine eklemiştir.

Günümüz dış ticaret koşullarında kaybedecek vaktiniz olmadığının bilinciyle, Turpost” un  öncelikli amacı, kargolarınız için en hızlı ve düşük maliyetli alternatifleri sağlamaktır. Bu noktada en büyük dayanağı siz değerli müşterilerinin yıllardır servislerine duyduğu güven sayesinde güçlenen konumudur.

Misyonumuz

Türkiye’nin gücüyle dünyada büyüyerek ,global pazarda rekabet eden müşterilerimize değer katıyoruz. Bilgi ve tecrübelerimizi sürekli geliştirerek, nitelikli bir takım olmanın verdiği güçle müşterilerimizin beklentilerine zamanında ve etkin çözümler sunuyoruz.

Kalite politikası

Turpost kalite politikası, misyon ve vizyon ifadelerimizin bir fonksiyonu olarak şekillenmektedir;

Turpost, küresel pazara yönelik havayolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı hizmetleri sunma misyonuyla kurulmuştur.

Kurulduğu gün itibariyle elde ettiği başarılarla kısa sürede rakipleri arasında ilk sıralamalarda yerini alan ve koruyan Turpost, sektöre yön veren, müşteri odaklılık ve kaliteli iş prensibiyle standartları aşan bir firma olmuştur.

Hedefimiz ve şirket kültürümüz, daha kaliteli süreçler ortaya koyarak kesintisiz müşteri tatmini sağlamaktır. Süreçlerin işlevselliğini ve kalitesini arttırmak prosedür değil tüm Turpost personelinin memnuniyetle benimsediği görevidir.

Turpost kendini sürekli denetleyen ve iyileştiren, müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine değer katan bir firma olmanın yanı sıra, tüm sektörel yasa ve mevzuatlara uymayı benimsemiştir.

Bilgi güvenliği politikası

Kurumumuz bünyesinde bulunan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekli iyileştirerek, faaliyetlerimizin sürdürebilirliğini sağlamak, bilgi güvenliği ihlallerinden doğan riski minimuma indirilmesi hedeflenmiştir.

Bilgi Güvenliği Politikamız ile bilginin gizliliği, yetkisiz kişilerin bilgilere müdahale edemiyor olması, müdahale ettiğinde farkındalık sağlanabilmesi, bilgiye sadece yetkililerin erişebiliyor olması sağlanacaktır.

Bu doğrultuda Turpost, varlıkları tanımlamayı ve bu varlıkların iş etkisini, varlığı yerine koyma maliyetini, bilginin gizliliğini, bilgi güvenilirliğinin imaja etkisini, bilginin yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararları gibi konularda farkındalık sahibi bir kültür oluşturma yolundadır.

Tehdit olasılığını zayıflıkları kontrol ederek, saldırgan motivasyonunu engelleyerek, bilginin rakipler için cazibesinin farkında olarak, erişim kontrollerindeki açıkları en aza indirerek ve bilginin bütünlüğünü korumadaki tehlikeleri ele alarak;

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi, kabul edilebilir seviyenin üstünde bulunan tüm riskler için kontrolleri uygulamayı, Bilgi Güvenliği Sistemlerini sürekli denetlemeyi ve performansına bağlı hedefler üretmeyi, tehditleri ve zayıf yanlarımızı donanım, yazılım, eğitim yatırımları yaparak en aza indirgemeyi, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin güvenliğini korumayı ve yasal şartların gerekliliklerini karşılamayı taahhüt ederiz.